Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë : miratuar me ligjin nr.10 019, datë 29.12.2008

[përgatiti botimin Ardita Alsula].
Year 2009
Publisher Alb Juris · Albania
  See all Details

Description

208 p. ; 17 cm.

Reviews

  • kodi zgjedhor Written by Anonymous user (IP:108.69.160.147), January 23, 2011, 12:58 AM UTC

Write Review

Saving... Saving... Cancel Save Cancel

Details

Title
Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë : miratuar me ligjin nr.10 019, datë 29.12.2008
[përgatiti botimin Ardita Alsula].
Publisher
Alb Juris · Albania
Year
2009
Language
alb
ISBN
9789995675301
LC Control No.
2009414492
LC Classification
KJG2506.A312008
Type
Book
Keywords
Albania · Election Law
This is Version 1 of this record. We added this version on October 7, 2009. This version is based on an original data import from Library of Congress.