İşletme yönetiminde çatışma nedenleri ve çözüm stratejileri: THY işletmeleri yer hizmetlerinde örnek bir uygulama

Author
Özlem Uzun · Nuray Girginer
Published print 2006
Journal Iktisat Isletme ve Finans
  See all Details

Abstract

İşletmelerdeki anlaşmazlıklar işletmenin yapısından, iletişim sisteminden ve/veya çalışanların bireysel özelliklerinden kaynaklanabilir. Yöneticiler çatışma yönetiminde uzlaşma, entegrasyon, hükmetme ve kaçınma biçiminde dört grupta toplanabilecek olan çözüm yöntemlerini kullanabilirler. Çatışma nedenleri ve çözüm yöntemlerinin uygulamadaki yerinin belirlenmesi amacıyla Türk havayolu taşımacılığındaki işletmelerin yer hizmetleri çalışanları üzerinde planlanan bu çalışmayla, çatışma nedenleriyle uygulanan çözüm stratejilerinin çalışanların bazı demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, çatışma nedenleri unvan ve eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca çatışmaya ilişkin yöneticilerin kullandıkları çözüm yöntemlerinden hükmetme stratejisinin unvana ve görev süresine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir

Reviews

Write Review

Saving... Saving... Cancel Save Cancel

Details

Title
İşletme yönetiminde çatışma nedenleri ve çözüm stratejileri: THY işletmeleri yer hizmetlerinde örnek bir uygulama
Author
Özlem Uzun · Nuray Girginer
Year
2006
Journal
Iktisat Isletme ve Finans
Published print
2006
Type
Research Article
Keywords
Yönetim · Çatışma · Çatışma Nedenleri Ve Çözüm Stratejileri · Business Administration And Business Economics · Marketing · Accounting · Business Administration · Labor Management

Fields edited by Q-Sensei or Q-Sensei's users are marked with an asterisk (*).
This is Version 13 of this record. Q-Sensei Corp. added this version on September 3, 2014. It is an edited version of the original data import from RePEc. View changes to the previous version or view the complete version history.